Samarbejde med skole

Børnene fra Bramdrup Børnehave fortsætter som oftest på Bramdrup Skole. Overgangen hertil foregår pr. 1. april, når der er glidende overgang til SFO'en. Fra 2016 blev det politisk bestemt at der i GLO skal følge personale med fra børnehaverne, så børn og forældre også møder kendte ansigter i overgangen til skole og SFO. Hvordan det foregår og i hvilket omfang, sker i et samarbejde mellem børnehave, skole og SFO. Vi vedlagte bilag kan i læse mere om rammen for GLO samarbejdet.

I 2019 følger en pædagog med i GLO i 14 dage fra 1.4.2019. Det bliver Lene fra Fristedet.

Vores mundtlige overlevering foregår i marts. Her sætter vi os sammen med personale fra skole og SFO og fortæller kort om børnenes ressourcer og kompetencer. Vi videresender desuden kompetencehjul på de børn vi har lavet dem på. 

Også børn der fortsætter på andre skoler overleveres med  en samtale og evt. et kompetencehjul.

Bilag
Tidsplan for Samarbejdet mellem Børnehave og GLO