Pædagogisk Psykologisk RådgivningPædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, beskæftiger sig med børn og unge i særlige positioner og med med særlige udfordringer. 

I Bramdrup Børnehave er vores samarbejdspartnere indenfor PPR, hovedsagelig tale/høre konsulenterne, fysioterapeuterne og psykologerne.

Vi samarbejder bl.a. om at yde en forebyggende og foregribende indsats i forhold til børn med tale- sprog- og motorikproblemer. Vi kan bede om konsultativ bistand og supervision af personalet, samt rådgivning og vejledning af forældrene. Vi har desuden mulighed for at låne materialer og særligt legetøj på Legeteket. 

Samarbejdet med PPR sker altid i samråd med forældrene.