I Kolding Kommune har man valgt at bruge "Kompetencehjulet" som et digitalt redskab til at lave en udviklingsbeskrivelse af det enkelte barn. I kan som forældre læse mere om hjulet på legetek.dk

Vi skal årligt lave en kvalitetsrapport som evaluering af det pædagogiske arbejde i Bramdrup Børnehave. Kompetencehjulene bruger vi til at vurderer kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Personalet vurderer hvilke børn der skal laves kompetencehjul på og hjulene bruges mere eller mindre systematisk i forhold til forældresamarbejdet. Vi laver altid hjul på de børn der vurderes at have nogle særlige udfordringer vi ønsker at blive mere opmærksomme på.

Når vi i efteråret tilbyder skolesamtaler, vil I som forældre blive præsenteret for jeres barns kompetencehjul hvis der foreligger et sådant. Vi vil desuden bruge hjulene i et vist omfang, i forbindelse med overlevering til skole.