Skoleparatheds-undersøgelse

I Bramdrup Børnehave laver vi altid en SPU (skoleparatheds undersøgelse) når børnene bliver 5-6 år. Vi laver SPU i efteråret på de kommende skolebørn. Resultatet af undersøgelsen bruger vi sammen med øvrige iagttagelser og kompetencehjulet til drøftelse af skolestart med forældrene. SPU'en giver personalet en indsigt i det enkelte barns kunnen i forhold til det at være skoleparat, og om der er områder, hvor man bør sætte ind med særlig støtte. Personalet bruger også SPU'en til at evaluere egen pædagogisk praksis. Ønsker I mere information om SPU'en, så spørg i huset.