Forældrekaffe på stuerne

Alle tre stuer i Afd. Fristedet har tilbud om forældrekaffe ca. en gang om måneden. Læs i bilaget herunder hvordan og hvorfor det foregår.