Behovsåbent

Dage med behovsåbent i 2019.

 

I Kolding kommune er det politisk bestemt, at der i visse perioder af året, er dage hvor der kun er få institutioner der holder åbent. Man kalder det behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud f.eks. pga. arbejde.

I vores område er det besluttet, at det er Børnehuset Ådalen, Børnegården Vester Nebel, Børnehaven Sønderled, Daginstitutionen Kastaniegården og Bramdrup Børnehave, der samarbejder i disse perioder med behovsåbent.

I alle perioderne i 2019 er det pædagogiske tilbud fastlagt til, at foregå i Børnehaven Kastaniegården, Julivænget 80 A, 6000 Kolding. Der vil som hovedregel følge personale med fra alle 5 institutioner, dog ikke i den fulde åbningstid.

Dage med behovsåbent i Kastaniegården

  • De 3 hverdage før påske (15.-17. april 2019)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (31. maj 2019)
  • Uge 28-29-30 (8.-26. juli 2019)
  • Dagene mellem jul og nytår (27.+ 30.-31.december 2019)

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag
  • 24. december

I alle 5 institutioner vil vi i god tid inden ferieperioderne bede forældrene om en tilkendegivelse på, om ens barn afholder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår enten på MitKolding eller som opslag i institutionerne.

I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. to uger inden ferieperioden for, at høre om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Rammer vi så præcist som muligt frigiver det ressourcer i de perioder hvor vi er fuldtallige i egne institutioner. Det er også grunden til at vi beder om et ca. komme/gå tidspunkt, så vi kan sætte personale på, der matcher antallet af børn.

Vi beder jer desuden om, at hvis I på trods af tilmelding ikke har behov alligevel, ringer afbud senest om morgenen. Så har den ansvarlige leder mulighed for at tilpasse personaleantallet. Telefonnummer til Kastaniegården og procedure i øvrigt, samt hvad det enkelte barn skal medbringe i ferieperioderne meldes ud til tilmeldte børn.

Med venlig hilsen ledelsen i Børnehuset Ådalen, Børnegården Vester Nebel, Børnehaven Sønderled, Daginstitutionen Kastaniegården og Bramdrup Børnehave.