Samtaler mellem hjem og børnehave

Ønsker I at indskrive jeres barn i en børnehave, er I velkomne til at kontakte Bramdrup Børnehave. Vi kan så aftale at I kan besøge os. På den måde kan I danne jer et indtryk af lige netop vores børnehave. I er selvfølgelig velkomne i begge afdelinger.

Når ledelsen kan se i NemIntra at et barn er indmeldt i Bramdrup Børnehave, vil man som forældre blive kontaktet via mail. Her vil man blive bedt om at prioriterer hvilken afdeling (Fristedet eller Troldebo) man ønsker at være tilknyttet. Vi tilbyder en introduktionssamtale med stuens personale, op til opstartsdatoen. Inden I starter vil I modtage en mail om hvilken stue jeres barn bliver tilknyttet. I kan så tage kontakt til stuen og aftale et intro-møde. Hvis I ser "Om institutionen" - "Kontakt os" kan I finde stuernes direkte telefonnumre. Til intro-samtalen kan vi give jer som forældre nogle informationer om børnehaven som er vigtige at vide. Vi kan samtidig få noget af vide om lige netop jeres barn. 

Når barnet har gået her i ca. 4-6 måneder tilbyder vi igen en samtale. Her drøftes opstarten og barnets trivsel og udvikling.

I den daglige kontakt kan vi have smådrøftelser om barnets trivsel og udvikling. I kan som forældre altid bede om en samtale med personalet, hvis i har brug for en yderligere dialog, ligesom vi som personale vil bede om en samtale, hvis vi mener der er et behov for det.

I løbet af efteråret - typisk i november - indkalder vi til en "skole" samtale for de børn der har alderen til at starte i skole. Her drøftes barnets trivsel, udvikling og skoleparathed. SPU og Kompetencehjul ligger bl.a. til grund for samtalen. Det kan I læse mere om i menuen til venstre.