Forældresamarbejde

Børn i dag er 'dobbeltsocialiserede'. De påvirkes, dannes og opdrages i mindst to forskellige miljøer: hjemme og i dagtilbuddet. Vi ser derfor ikke tiden i børnehaven som et mindre supplement til hjemmets omsorg og opdragelse. Vi har en central funktion både pga antallet af timer, børnene tilbringer væk fra hjemmet, men også fordi der er stort fokus på børnehavens rolle i forhold til børns udvikling og læring. Dét forudsætter samarbejde, gensidig respekt og dialog mellem personalet i børnehaven og forældrene. Vi ønsker fra vores side, at være imødekommende i udviklingen af forældresamarbejdet. Derudover forventer vi også en vilje fra forældrene til at investere i samarbejdet.