Den skilte familie i børnehaven.

LEOPOLDS GRUPPE

 

Børn med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår, og forskning viser, at det kan give udfordringer i opvæksten. Selv i de familier, hvor et brud mellem forældrene sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre ofte være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene om at kunne tilpasse sig. Omkring en tredjedel af alle børn vil opleve, at deres forældre bliver skilt – derfor har vi her i børnehaven valgt at lave en handleplan for børn i skilsmisse.

Følelsesmæssig støtte påvirker positivt

En skilsmisse kan for mange børn være en livskrise, der påvirker deres trivsel i en kortere eller længere periode. Forskningen viser dog, at børnenes trivsel øges markant med den rette følelsesmæssige støtte.

Samarbejde med to hjem

En skilsmisse medfører, at børnehaven skal samarbejde med barnets to hjem. Dette er en vigtig opgave, fordi børnehaven sammen med forældrene bidrager til at sikre, at barnet i så høj grad som muligt oplever, at det ikke er alene om at skabe sammenhæng mellem de to hjem. Dialogen med forældrene er derfor vigtig, så der kan udveksles relevant viden om barnet og sikre, at barnet kommer så godt igennem den første periode som muligt. Det er vigtigt for børnehaven at vide, hvilke særlige udfordringer barnet har i denne periode og særlige forhold omkring skiftedage, samværsordning, flytning og eventuel viden om nye samlevere.

Børn kan have gavn af en børnegruppe

Mange børn kan opleve stor lettelse ved at erfare, at de ikke er alene med de svære følelser og tanker, de går rundt med. Derfor tilbyder vi Leopolds gruppe til de 4½-6 årige.

I Bramdrup Børnehave arbejder vi på tværs af husene.