Læringsledelse

Data fra T1-2016 og T2-2017. Bramdrup Børnehave

Graferne læses med flg. baggrund:

500 er gennemsnit. Profiler der ligger mellem 490 og 510 regnes som middel.

Graferne er samlet for 2016 og 2017 for overskuelighed.

Børn: 

Kontaktpædagog:

Forældre: